Відповідно  до отриманого від Національного депозитарію України переліку осіб , які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, станом на 24 годину 19.04.2019 року (вих № 176906зв від 23.04.2019 року)
Загальна кількість цінних паперів – 792295 шт простих іменних акцій

Загальна кількість голосуючих акцій – 378902 шт.