Відповідно  до отриманого від Національного депозитарію України переліку осіб , яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, станом на 20.03.2019 року (вих № 176876зб від 21.03.2019 року)
Загальна кількість цінних паперів – 792295 шт простих іменних акцій

Загальна кількість голосуючих акцій – 278902 шт.