Публічне акціонерне товариство "КОНВЕЄР" повідомляє,

що загальні збори акціонерів відбудуться 14 грудня  2016 р. о  09.00 год., за адресою:

79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317,  актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24.00 год. 8 грудня 2016 року.

 

Проект порядку денного зборів та проекти рішень по питаннях:

  1. Про обрання членів лічильної комісії

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в запропонованому складі.

  1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
  2. Проект рішення: Обрати Запропонованого Голову та секретаря зборів.
  3. Про ліквідацію Дочірнього підприємства фірми "Конвеєрсервіс" ВАТ "Конвеєр".

Проект рішення: Затвердити процедуру ліквідації Дочірнього підприємства фірми "Конвеєрсервіс" ВАТ "Конвеєр".

  1. Про прийняття рішення про зміну типу Товариства.

Проект рішення: Змінити тип товариства на Приватне акціонерне товариство.

  1. Про прийняття нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

  1. Про затвердження внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Затвердити внутрішні положення Товариства : Положення "Про Наглядову раду " та "Про ревізійну комісію"

  1. Про переобрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звільнити попередній склад Наглядової ради та обрати запропонований склад Наглядової ради Товариства.

  1. Про переобрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: звільнити попередній склад Ревізійної комісії та обрати Ревізора Товариства .

 

Реєстрація учасників зборів з 08.00 год. за місцем проведення зборів, закінчення реєстрації 08.45 год. Для участі у зборах необхідно мати з собою паспорт, або документ, що засвідчує особу, доручення на право представляти інтереси акціонера чи групи акціонерів.

У відповідності до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та статуту Товариства. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з проектом рішення з питань порядку денного в робочі дні та робочий час, за місцезнаходженням Товариства. Адреса веб-сайту на якому можна ознайомитись з документами щодо порядку денного: http://www.conveyer.com.ua/

Довідки за телефонами:  (032) 291 37 89 (032) 291 18 35, Відповідальна особа: Лисий В.Б.

ПАТ "Конвеєр"  Голова правління